Zaznacz prawidłową odpowiedź:
`11/5>11/4`
`1/5=1/4`
`11/5<11/4`
`11/5=11/4`
brak wskazówek
brak