Zaznacz prawidłową odpowiedź:
`6/6>6/8`
`6/6=6/8`
`6/6<6/8`
`6/6=7/6`
brak wskazówek
brak