Zaznacz prawidłową odpowiedź:
`3/13=4/13`
`7/13<8/13`
`7/13=8/13`
`7/13>8/13`
brak wskazówek
brak