Zaznacz prawidłową odpowiedź:
`7/10<4/10`
`7/10=2/10`
`7/10>4/10`
`7/10=4/10`
brak wskazówek
brak