Zaznacz prawidłową odpowiedź:
`6/10`>`6/11`
`56/7`<`50/8`
`100/220`<`101/219`
`25/6`<`24/5`
Należy doprowadzić liczby do wspólnego mianownika.
brak