Zaznacz prawidłową odpowiedź:
`-2 > -1`
`3/4 < 7/12`
`5/6 = 31/42`
`1 1/2 > 8/6`
Brak