Zaznacz najmniejszą z liczb.
`4`
`-1,5`
`2 1/3`
`-8/6`
Brak