Zaokrąglij liczbę `0,234` do jednego miejsca po przecinku:
`0,4`
`0,2`
`0,3`
`0,1`
Aby zaokrąglić liczbę z dokładnością do określonego rzędu, należy zwrócić uwagę na cyfrę niższego rzędu. Jeśli jest nią `0,1,2,3` lub `4`, należy zaokrąglić liczbę w dół, jeśli jest to `5,6,7,8` lub `9` - wtedy należy zaokrąglić liczbę w górę.
`0,234 ~~ 0,2`