Liczby `0,284`, `7,376` oraz `5,145` zaokrąglono do części setnych, a otrzymane zaokrąglenia dodano. Uzyskaną w ten sposób sumę zaokrąglono do części dziesiętnych. Jaki jest wynik tych działań?
`12,81`
`12,80`
`12,90`
`13,00`
Cyfra części setnych to druga cyfra po przecinku, np. `3` w liczbie `1,234`, a cyfra części dziesiętnych to pierwsza cyfra po przecinku, np. `2` w liczbie `1,23`.