Zaokrąglij liczbę `19, 527` do jedności:
`19,000`
`19,500`
`20,027`
`20,000`
Jeśli na miejscu części dziesiętnych stoi cyfra od `1` do `4`, cyfrę jedności należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra części dziesiętnych wynosi od `5` do `9`, cyfrę jedności należy zaokrąglić do góry.
`19, 527 ~~ 20,000`