Która z podanych liczb jest poprawnym zaokrągleniem liczby `54, 381` do części setnych?
`54,38`
`54,4`
`54,00`
`100,00`
Cyfra części setnych to druga cyfra po przecinku.
`54, 381 ~~ 54,38`