Zaokrąglij liczbę `3,122` do części dziesiętych
`3,130`
`3,1`
`3,120`
`3,110`
Zaokrąglenie do części dziesiętnych to zaokrąglenie do pierwszej liczby po przecinku
`3,122 ~~ 3,1`