Zaokrąglij liczbę `16065` do dziesiątek
`16070`
`16060`
`16100`
`16000`
Zaokrąglenie do dziesiątek to zaokrąglenie do drugiej liczby od prawej strony
`16065 ~~ 16070`