Zaokrąglij liczbę `6,267` do częsci setnych
`6,3`
`6,25`
`6,27`
`6,26`
Części setne są na drugim miejscu po precinku
`6,267 ~~ 6,27`