Zaokraglij do dziesiaek `55,2`
`60`
`50`
`40`
`70`
Jeśli na miejscu części tysięcznych stoi cyfra od `0` do `4`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra części tysięcznych wynosi od `5` do `9`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić do góry.
`55,2~~60`