Zaokrąglij do dziesiątek `107`
`105`
`120`
`110`
`107`
Jeśli na miejscu części tysięcznych stoi cyfra od `0` do `4`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra części tysięcznych wynosi od `5` do `9`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić do góry.
`107~~110`