Zaokrąglij do dziesiątek `139,3`
`145`
`140`
`139`
`135`
Jeśli na miejscu części tysięcznych stoi cyfra od `0` do `4`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra części tysięcznych wynosi od `5` do `9`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić do góry.
`139,3~~140`