Zaokraglij do jedności `1,39`
`1`
`2`
`3`
`4`
Jeśli na miejscu części tysięcznych stoi cyfra od `0` do `4`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra części tysięcznych wynosi od `5` do `9`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić do góry.
`1,39~~1`