Zaokrąglij do części setnych `0,9685`
`1,0`
`0,97`
`0,96`
`0,969`
Jeśli na miejscu części tysięcznych stoi cyfra od `0` do `4`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra części tysięcznych wynosi od `5` do `9`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić do góry.
`0,9685~~0,97`