Zaokrąglij do części setnych `0,0605`
`0,08`
`0,06`
`0,05`
`0,07`
Jeśli na miejscu części tysięcznych stoi cyfra od `0` do `4`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra części tysięcznych wynosi od `5` do `9`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić do góry.
`0,0605~~0,06`