Zaokrąglij do części setnych `0,335`
`0,34`
`0,35`
`0,33`
`0,36`
Jeśli na miejscu części tysięcznych stoi cyfra od `0` do `4`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra części tysięcznych wynosi od `5` do `9`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić do góry.
`0,335~~0,34`