Zaokrąglij do części setnych `0,498`
`0,49`
`0,40`
`0,55`
`0,50`
Jeśli na miejscu części tysięcznych stoi cyfra od `0` do `4`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra części tysięcznych wynosi od `5` do `9`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić do góry.
`0,498~~0,50`