Zaokrąglij do części setnych `1,7244`
`1,73`
`1,724`
`1,725`
`1,72`
Jeśli na miejscu części tysięcznych stoi cyfra od `0` do `4`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra części tysięcznych wynosi od `5` do `9`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić do góry.
`1,7244~~1,72`