Zaokrąglij do części dziesiętnych `0,965`
`1,5`
`1,0`
`2,0`
`0`
Jeśli na miejscu części tysięcznych stoi cyfra od `0` do `4`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra części tysięcznych wynosi od `5` do `9`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić do góry.
`0,965~~1,0`