Zaokrąglij do części dziesiętnych `0,12`
`0,2`
`0,12`
`0,13`
`0,1`
Jeśli na miejscu części tysięcznych stoi cyfra od `0` do `4`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra części tysięcznych wynosi od `5` do `9`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić do góry.
`0,12~~0,1`