Zaokrąglij do części dziesiętnych `0,93`
`0,94`
`0,9`
`1,0`
`0,93`
Jeśli na miejscu części tysięcznych stoi cyfra od `0` do `4`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra części tysięcznych wynosi od `5` do `9`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić do góry.
`0,93~~0,9`