Zaokrąglij do części do dziesiętnych `0,042`
`0,01`
`0,0`
`0,04`
`0,03`
Jeśli na miejscu części tysięcznych stoi cyfra od `0` do `4`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra części tysięcznych wynosi od `5` do `9`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić do góry.
`0,042~~0,0`