Zaokrąglij do części dziesiętnych `4.411`
`4,41`
`4,4`
`4,5`
`4,42`
Jeśli na miejscu części tysięcznych stoi cyfra od `0` do `4`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra części tysięcznych wynosi od `5` do `9`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić do góry.
`4,411~~4,4`