Zaokrąglij do części setnych `0,9169`
`0,91`
`0,917`
`0,918`
`0,92`
Jeśli na miejscu jedności stoi cyfra od `0` do `4`, cyfrę dziesiątek należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra jedności wynosi od `5` do `9`, cyfrę dziesiątek należy zaokrąglić do góry.
`0,9169~~0,92`