Zaokrąglij do części setnych `1,1713`
`1,172`
`1,17`
`1,18`
`1,171`
Jeśli na miejscu jedności stoi cyfra od `0` do `4`, cyfrę dziesiątek należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra jedności wynosi od `5` do `9`, cyfrę dziesiątek należy zaokrąglić do góry.
`1,1713~~1,17`