Zaokrąglij do części dziesiętnych `3,677`
`3,4`
`3,7`
`3,6`
`3,5`
Jeśli na miejscu jedności stoi cyfra od `0` do `4`, cyfrę dziesiątek należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra jedności wynosi od `5` do `9`, cyfrę dziesiątek należy zaokrąglić do góry.
`3,677~~3,7`