Zaokrąglij do części setnych `0,0232`
`0,024`
`0,02`
`0,03`
`0,023`
Jeśli na miejscu jedności stoi cyfra od `0` do `4`, cyfrę dziesiątek należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra jedności wynosi od `5` do `9`, cyfrę dziesiątek należy zaokrąglić do góry.
`0,0232~~0,02`