Zaokrąglij do części setnych `0,0451`
`0,04`
`0,045`
`0,055`
`0,05`
Jeśli na miejscu jedności stoi cyfra od `0` do `4`, cyfrę dziesiątek należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra jedności wynosi od `5` do `9`, cyfrę dziesiątek należy zaokrąglić do góry.
`0,0451~~0,05`