Zaokrąglij do części setnych `0,0869`
`0,1`
`0,07`
`0,09`
`0,08`
Jeśli na miejscu jedności stoi cyfra od `0` do `4`, cyfrę dziesiątek należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra jedności wynosi od `5` do `9`, cyfrę dziesiątek należy zaokrąglić do góry.
`0,0869~~0,09`