Zaokrąglij do dziesiątek `8180`
`8190`
`8110`
`8200`
`8180`
Aby zaokrąglić liczbę z dokładnością do określonego rzędu, należy zwrócić uwagę na cyfrę niższego rzędu. Jeśli jest nią `0,1,2,3` lub `4` , należy zaokrąglić liczbę w dół, jeśli jest to `5,6,7,8` lub - `9` wtedy należy zaokrąglić liczbę w górę.
`8180~~8180`