Zaokrąglij do czyście setnych `0,2528`
`0,253`
`0,254`
`0,25`
`0,26`
Aby zaokrąglić liczbę z dokładnością do określonego rzędu, należy zwrócić uwagę na cyfrę niższego rzędu. Jeśli jest nią `0,1,2,3,` lub `4` , należy zaokrąglić liczbę w dół, jeśli jest to `5,6,7,8` lub `9`- wtedy należy zaokrąglić liczbę w górę.
`0,2528~~0,25`