Zaokrąglij do części dziesiętnych `0,119`
`0,11`
`0,1`
`0,12`
`0,2`
Cyfra części dziesiętnych to pierwsza cyfra po przecinku.
`0,119~~0,1`