Zaokrąglij liczbę `0,533` do części dziesiętnych:
`0,5`
`0,6`
`0,53`
`0,54`
Aby zaokrąglić liczbę z dokładnością do określonego rzędu, należy zwrócić uwagę na cyfrę niższego rzędu. Jeśli jest nią `0,1,2,3` lub `4`, należy zaokrąglić liczbę w dół, jeśli jest to `5,6,7,8` lub `9` - wtedy należy zaokrąglić liczbę w górę.
`0,533~~0,5`