Zaokrąglij liczbę `0,035` do części setnych:
`0,01`
`0,04`
`0,03`
`0,1`
Aby zaokrąglić liczbę z dokładnością do określonego rzędu, należy zwrócić uwagę na cyfrę niższego rzędu. Jeśli jest nią `0,1,2,3` lub `4`, należy zaokrąglić liczbę w dół, jeśli jest to `5,6,7,8` lub `9` - wtedy należy zaokrąglić liczbę w górę.
`0,035~~0,04`