Zaokrąglij liczbę `35,48` do jedności:
`35,5`
`35,4`
`35`
`36`
Jeśli na miejscu części dziesiętnych stoi cyfra od `1` do `4`, cyfrę jedności należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra części dziesiętnych wynosi od `5` do `9`, cyfrę jedności należy zaokrąglić do góry.
`35,48~~35`