Zaokrąglij liczbę `0,4719` do jednego miejsca po przecinku.
`0,7`
`0,5`
`0,4`
`0,3`
Aby zaokrąglić liczbę z dokładnością do określonego rzędu, należy zwrócić uwagę na liczbę z niższego rzędu. Jeśli jest nią `0,1,2,3` lub `4`, to zaokrąglamy w dół, jeśli `5,6,7,8` lub `9` - wtedy zaokrąglamy w górę.
`0,4719~~0,5`