Zaokrąglij liczbę `1,254` do części setnych.
`1,26`
`1,20`
`1,25`
`1,30`
Jeśli na miejscu części tysięcznych stoi cyfra od `1` do `4`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra części tysięcznych wynosi od `5` do `9`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić do góry.
`1,254~~1,25`