Zaokrąglij liczbę `69,3457` do części setnych.
`69,34`
`70,34`
`69,40`
`69,35`
Jeśli na miejscu części tysięcznych stoi cyfra od `1` do `4`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra części tysięcznych wynosi od `5` do `9`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić do góry.
`69,3457~~69,35`