Zaokrąglij liczbę `0,1495` do części setnych.
`0,20`
`0,15`
`0,14`
`0,10`
Jeśli na miejscu części tysięcznych stoi cyfra od `1` do `4`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra części tysięcznych wynosi od `5` do `9`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić do góry.
`0,1495~~0,15`