Zaokrąglij liczbę `300,9148` do części setnych;
`300,92`
`300,90`
`300,00`
`300,91`
Jeśli na miejscu części tysięcznych stoi cyfra od `1` do `4`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra części tysięcznych wynosi od `5` do `9`, cyfrę części setnych należy zaokrąglić do góry.
`300,9148~~300,91`