Zaokrąglij liczbę `7,546` do części setnych:
`8`
`7,54`
`7,55`
`7,5`
Cyfra części setnych to druga cyfra po przecinku, np. `3` w liczbie `1,234`.
`7,546 ~~ 7,55`