Zaokrąglij liczbę `1\ 115` do dziesiątek:
`1\ 000`
`1\ 120`
`1\ 110`
`1\ 100`
Jeśli na miejscu jedności stoi cyfra od `1` do `4`, cyfrę dziesiątek należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra jedności wynosi od `5` do `9`, cyfrę dziesiątek należy zaokrąglić do góry.
`1\ 115 ~~ 1\ 120`