Zaokrąglij liczbę `9\ 987` do tysięcy:
`9\ 900`
`10\ 000`
`1\ 000`
`9\ 000`
Jeśli na miejscu setek stoi cyfra od `1` do `4`, cyfrę tysięcy należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra setek wynosi od `5` do `9`, cyfrę tysięcy należy zaokrąglić do góry.
`9\ 987 ~~ 10\ 000`