Zaokrąglij liczbę `589` do setek:
`600`
`500`
`590`
`580`
Jeśli na miejscu dziesiątek stoi cyfra od `1` do `4`, cyfrę setek należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra dziesiątek wynosi od `5` do `9`, cyfrę setek należy zaokrąglić do góry.
`589 ~~ 600`