Zaokrąglij do dziesiątek `4009`
`4010`
`4000`
`4005`
`4015`
Jeśli na miejscu jedności stoi cyfra od `0` do `4`, cyfrę dziesiątek należy zaokrąglić w dół. Jeśli cyfra jedności wynosi od `5` do `9`, cyfrę dziesiątek należy zaokrąglić do góry.
`4009~~4010`